Sophie Wassenberg

 06-53530806 / Biolicht@outlook.com

 


Biophotonen, wat is het, hoe werkt het?

  

Biophotonen-therapie is een holistische natuurgeneeskundige behandelmethode, gebaseerd op een natuurkundige wetenschap. Het betreft geen symptoombestrijding, oorzaken worden gevonden en weggenomen of in staat gesteld weggenomen te worden. Je kan daardoor spreken van het geholpen zelfgenezend vermogen van het menselijk of dierlijk lichaam.

Een gemiddeld menselijk lichaam bestaat uit zo'n 100 biljoen cellen. De Russische embryoloog, Alexander Gurwitsj, stelde al in 1933 dat alle lichaamscellen – weliswaar zwak – licht uitzenden. Die vondst is in de jaren zeventig bevestigd door de Duitse natuurkundigen Popp en Mersmann.  Iedere lichaamscel straalt zo’n 100.000 lichtimpulsen per seconde uit. Die lichtimpulsen bestaan uit photonen, lichtdeeltjes (een vorm van elektromagnetische straling) met vele verschillende frequenties en sturen alle biochemische processen aan. Met aansturen wordt hier het activeren, aansturen en controleren bedoeld. Popp en Mersmann ontdekten nog meer. Ze vonden dat een gezonde lichaamscel (optimaal functionerende cel) het licht in coherente (ge-ordende) vorm uitstralen, en dat een zieke lichaamscel (niet optimaal functionerende cel) de lichtimpulsen diffuus (chaotisch) uitstraalt.

Een nog wezenlijker ontdekking was de vondst dat alle materie (materie is energie), dood of levend, zijn eigen specifieke stralingsvorm en trillingsfrequentie heeft. Daarmee ben je dus in staat om met behulp van technologie, heel specifiek ieder afzonderlijk virus, bacterie, orgaan, toxine, medicijn et cetera te identificeren!

Energetisch lichaam
We wisten al dat materie energie is. We weten dat ons lichaam zowel fysiek als energetisch aanwezig is, en dat deze onmogelijk zonder elkaar kunnen functioneren. We kunnen spreken over een fysiek lichaam en een energetisch lichaam. Hoewel ook dat onderscheid discutabel is, aangezien we sinds Einstein weten dat ook materie energie is, echter wel een veel dichtere vorm. Heel bijzonder is dat je een onderdeel van het fysieke lichaam kan verwijderen, maar niet van het energetische lichaam. Is bijvoorbeeld een zieke nier verwijderd, dan is deze energetisch nog steeds aanwezig. Sterker nog, hij is aanwezig in dezelfde staat als vlak voor de verwijdering, ziek dus. Als je dit doorziet, dan begrijp je onmiddellijk waarom er fantoompijn kan zijn, en ook waarom de persoonlijkheid van mensen na een orgaantransplantatie verandert. Je laat dan immers de energie van de een, de ontvanger, samensmelten met de energie van de ander, de donateur. Het is onmogelijk tevoren te bepalen wat het resultaat daarvan zal zijn. Biophotonentherapie is niet mogelijk voor mensen met een donororgaan. Er is immers geen match tussen het fysieke en het energetische orgaan, en als het immuunsysteem beter gaat functioneren, dan is het risco aanwezig dat het getransplanteerde orgaan als lichaamsvreemd alsnog afgestoten gaat worden.

Zieke lichaamscellen
Lichaamscellen die niet optimaal functioneren zullen de lichtimpulsen diffuus en verzwakt uitzenden. Dat verstoort de onderlinge communicatie, de aansturing van de biochemie, waardoor de biochemische processen (bijvoorbeeld de celstofwisselingsprocessen) niet meer optimaal zullen verlopen, er ontstaan blokkades. We verliezen energie, gaan klachten vertonen, het immuunsysteem verzwakt, we worden zwak en ziek. Pathogenen en toxines krijgen steeds meer de ruimte, steeds meer vrijheid van handelen. Het lichaam is eenvoudigweg niet meer in staat om zichzelf in voldoende mate te genezen, een normale, continue taak van het lichaam.

Hoe helen we zieke cellen?                                                         Dat doen we helemaal zelf. Het zelfgenezend vermogen van de mens is immers onvoorstelbaar groot. Maar, om dat zelf te kunnen in moeilijke, gecompliceerde omstandigheden, is soms enige hulp nodig.

De technologie
Het instrument wordt gemaakt in een Duits bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van medische apparatuur. In essentie is het een biofeedbacksysteem bedoeld voor zowel diagnoseondersteuning als behandeling. De diagnose en tussenmetingen geschieden door middel van electro-acupunctuur. De feitelijke behandeling door middel van corrigerende lichtfrequenties door het vasthouden van glazen staven (elektrodes) en voetplaten die met glasvezelkabels zijn verbonden met het instrument. De ene elektrode neemt op wat het lichaam uitstraalt. In het instrument wordt het licht eerst gescheiden naar coherent en incoherent, gezond en ongezond dus, en het incoherente, ongezonde licht wordt vervolgens omgedraaid (180 graden in fase verschoven) teruggegeven aan het lichaam via de andere elektrode, samen met een versterkte gezonde eigen energie. Er wordt per definitie behandeld met de persoonlijke lichaamseigen lichtfrequenties. Omdat licht ook informatie kan dragen, wordt dit licht tevens gebruikt om de frequenties mee te sturen die daarvoor als helend werden gemeten.

De diagnose
Na een uitgebreide anamnese wordt met een meetpen op een groot aantal acupunctuurpunten (dat kunnen er meer dan 100 zijn) op de vingers en de tenen gemeten waar in het lichaam biochemische processen en orgaanfuncties verstoord zijn. Deze acupunctuurpunten liggen altijd op de meridianen die corresponderen met organen en klieren. Ik neem in mijn  beoordeling van oorzaak en gevolg, meer mee dan de resultaten van de acupunctuurpuntmetingen. Zo worden ook aspecten zoals de vijf-elementenleer, de chakra’s, de emoties en de orgaanklok meegewogen. De bevindingen worden afgezet tegen ervaring en intuïtie en dienen vervolgens als keuze voor het op dat moment noodzakelijke behandelprotocol voor het instrument. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk op oorzakelijk niveau te werken, maar tegelijk wordt ook het functioneren van de nieren goed in de gaten gehouden, zodat de ontgifting na behandeling niet een probleem wordt, wordt altijd weer dubbel-gechecked op het hormoonsysteem, omdat dat alles aanstuurt. Verder is het soms nodig om de darmen vrij te maken, voordat de lever ook kan helen. 

De behandeling
De feitelijke technologische behandeling bestaat uit het ontvangen van corrigerende lichtimpulsen via het vasthouden van twee glazen staven en via glazen platen waarop de voeten rusten. De corrigerende lichtimpulsen zijn 180 graden tegengesteld aan de verstoorde lichtimpulsen waardoor deze worden opgeheven en de oorspronkelijk natuurlijke frequenties worden aangeboden en verankerd. Hierdoor worden blokkades opgeheven en wordt het immuunsysteem weer in staat gesteld optimaal te functioneren. Zo kan het lichaam zichzelf weer gaan genezen. Tenslotte wordt na het ontvangen van de corrigerende lichtimpulsen weer gemeten aan de acupunctuurpunten om te controleren of en in welke mate de eerder vastgestelde verstoringen zijn opgeheven, balansen weer zijn hersteld. Iedere volgende behandeling vertrekt weer vanuit de diagnose, een volgende laag wordt aangepakt, een reeds behandelde laag wordt wellicht nog eens behandeld, ter verankering.

Bewustwording
In mijn ervaring is heling op alle lagen alleen mogelijk door bewustwording van de verstoringen. Dat wat in de schaduw stond mag in het licht gezet. We moeten niet loslaten maar toelaten. Door alleen maar symptomen te behandelen bereiken we hoogstens dat de huidige klacht verdwijnt, maar wordt vervangen door iets anders dat meestal nog veel meer ongemak oplevert. Met de behandeling is veel te bereiken en te herstellen, op relatief korte termijn. En in combinatie met een zich ontwikkelend bewustzijn zullen de mogelijkheden voor serieuze en blijvende gezondheidswinst welhaast onbeperkt zijn.

Contra-indicatie Biophotonentherapie
- Mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan.
- Mensen met geheel of gedeeltelijk door kunststof vervangen bloedvaten

 

Bij twijfel kunt u het beste even bellen of mailen:

06- 53530806     biolicht@outlook.com